Hekker, busker og frisikt

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Husk derfor å klippe hekker og busker mot vei, så det ikke hindrer frisikt og blir til fare for trafikksikkerheten.

Slik klipper du

Se Statens vegvesen sin side for hvordan du skal klippe for å beholde frisikt.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring i sommermånedene, og ikke minst i tiden rundt skolestart hvor mange uerfarne barn skal på skolevei for første gang.

Ditt ansvar

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss i følge § 31 i Vegloven.og § 43 i Vegloven.

Det er regler for blant annet hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, beplantning langs veien og for anlegging av forstøtningsmur. Les mer om å bygge langs offentlig vei.

Kommunens hekker og busker

Ser du steder vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om hvor dette er i fra feilmeldingssiden vår.