Kommunen sparer millioner med grønn lånefinansiering av miljøvennlige bygg

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall.

Asker kommune har høye ambisjoner i klima- og energiarbeidet. Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall er begge forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder, og arkitektur med høy kvalitet.

- Vi gjennomførte en anbudskonkurranse for å skaffe finansiering til disse flotte prosjektene, som er kvalifiserte for såkalt grønn rente. I konkurranse med en rekke andre finansinstitusjoner kunne Kommunalbanken tilby den billigste og beste finansieringen. Det er flott å se hvordan det norske virkemiddelapparatet, her ved Enova og Kommunalbanken, kan bidra til at fremtidsrettet og miljøvennlig byggteknologi blir benyttet i våre bygg, sier Stian Roquist, finanssjef i Asker kommune.

Lønnsomt lån

Kommunalbankens grønne lånefinansiering på totalt 380 millioner kroner, gir en besparelse i rentekostnader på 380 000 kroner bare det første året. I løpet av de ti første årene av lånets løpetid vil kommunen ha spart tre millioner kroner i dagens kroneverdi.

– Vi i Kommunalbanken er stolte av å være med på laget gjennom å finansiere byggene med vår grønne rente, sier Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken.

– Klimaambisjoner kan koste litt ekstra i investeringsfasen, men det er så viktig at kommunene tør å velge de ambisiøse prosjektene slik Asker har gjort. Derfor vil vi være med på å dekke inn noe av merkostnaden, sammen med andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet, tillegger han.