Presentasjoner og referater fra møter om utviklingen av Høn-Landås

Asker kommune, Selvaag og Circle K har møter med bygningsrådet og de berørte nabolagene, etter hvert som utredninger og forslag til løsninger kommer på plass.

Nedenfor ligger referater og presentasjoner fra ulike møter (alle dokumentene er i PDF-format).

14. mars 2018: Presentasjon for bygningsrådet

14. juni 2017: Åpent møte i regi av bygningsrådet

27. mars 2017: Orienteringsmøte for bygningsrådet

10. november 2016: Workshop om nærsenteret på Hønsjordet, med vellene i nabolaget