Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.

Kursinnhold

Kurset holdes av jordmødrene ved Svangerskapsomsorgen. I tillegg vil det være en mannlig veileder tilstede en av kveldene. Denne kvelden vil kurset vare 30 minutter lenger.

Emner som blir berørt

  • Svangerskapets siste del: livmor og barnets vekt. Andre forandringer i kvinnens kropp og sinn som kan føre til plager eller spørsmål
  • Fødselen - når starter den? Rutiner på fødeavdelingen. Fødselens faser
  • Hvile og arbeidsstillinger i åpningstiden og utdrivningstiden
  • Smerteopplevelser og smertelindring
  • Ønsker og forventninger, ledsagers rolle, fødselsopplevelser. Vi ser en video om fødestillinger og fødsel
  • Barseltiden - den nye familien blir kjent med hverandre. Foreldrerollen fysisk og psykisk
  • Det nyfødte barnet
  • Amming og hygiene

Oppstart og varighet

Kurset har oppstart 7-8 uker før termin og går over 3 ettermiddager med tilbud om foreldretreff med barn etter fødselen.

Varighet på kurset er ca 2 ½ time og det avholdes oftest på torsdager fra klokken16.00 i lokalene til Barne- og familieenheten, hvor svangerskapsomsorgen ligger.

Pris

Kursavgiften er 1 100 kroner per par. Hvis du kommer uten partner betaler du halv pris (550 kroner). 
Du mottar en giro for betaling etter påmelding.

Påmelding

For påmelding og eventuelle spørsmål, kontakt Svangerskapsomsorgen.