Foreldreforberedende kurs

Målet for kurset er at du/dere skal bli godt forberedt til foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.

Bilde av gravid mage

Kursinnhold

Kurset holdes av jordmødrene ved svangerskapsomsorgen. I tillegg vil det være en mannlig veileder tilstede en av kveldene. Denne kvelden vil kurset vare 30 minutter lenger.

Emner som blir berørt

  • Svangerskapets siste del: livmor og barnets vekt. Andre forandringer i kvinnens kropp og sinn som kan føre til plager eller spørsmål
  • Fødselen - når starter den? Rutiner på fødeavdelingen. Fødselens faser
  • Hvile og arbeidsstillinger i åpningstiden og utdrivningstiden
  • Smerteopplevelser og smertelindring
  • Ønsker og forventninger, ledsagers rolle, fødselsopplevelser. Vi ser en video om fødestillinger og fødsel
  • Barseltiden - den nye familien blir kjent med hverandre. Foreldrerollen fysisk og psykisk
  • Det nyfødte barnet
  • Amming og hygiene

Oppstart og varighet

Kurset har oppstart 7-8 uker før termin og går over 3 ettermiddager med tilbud om foreldretreff med barn etter fødselen.

Kontakt oss ved spørsmål

Kurstidspunkt og påmelding

Ta kontakt med ekspedisjonen hos Barne- og familietjenesten for informasjon om kurstidspunkt og påmelding.