Velkommen som nyansatt

Illustrasjonsbilde av mennesker sett nedenfra

Kort fortalt

Hei og velkommen til oss!

Vi er glade for at du har valgt Asker kommune som ditt nye arbeidssted.

Som nyansatt kommer du inn med ny kunnskap og erfaringer. Vi ønsker at du er nysgjerrig, stiller spørsmål og kommer med innspill. Ditt ferske blikk er viktig for vår utvikling!

Et av våre mål er å ansette og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å få gode velferdstjenester til våre innbyggere over tid. Sammen jobber vi for at innbyggere, næringsliv og frivillige aktører skal leve gode liv i vår kommune.

Du er nå en viktig medspiller for å nå disse målene og for at vi skal strekke oss mot vår visjon:

«Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet».

Den første tiden som nyansatt er viktig både for deg og oss som arbeidsgiver. Vi ønsker at du skal få en god og forutsigbar oppstart.

Vi gleder oss!

Illustrasjonsbilde av skoleelever.

Den første tiden som nyansatt

Den første tiden som nyansatt er viktig både for deg og oss som arbeidsgiver. Vi har lagt opp til en god, strukturert og forutsigbar oppstart i din nye jobb.
Den første tiden som nyansatt
Illustrasjonsbilde.

Deg som medarbeider

Som medarbeider ønsker vi at du skal oppleve et godt arbeidsmiljø, med mange spennende muligheter og positive kollegaer.  I Asker kommune er du med på å forme vår kultur.
Deg som medarbeider
Ungt par på kafe.

Hva vil det si å jobbe her?

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester og legge til rette for lokaldemokratiet.
Hva vil det si å jobbe her?