Nå blir det lettere å søke tilskudd til kultur, idrett og frivillighet

Asker kommune innfører nå en digital tilskuddsportal for tilskudd til kultur, idrett og frivillighet. Formålet er å gjøre det lettere for deg som søker tilskudd og sikre effektive arbeidsprosesser for de som saksbehandler tilskuddene.

Publikum ser på artist på scenen under konsert på Hvalstrandfestivalen i 2022.
Festivaltilskudd er første tilskuddsordning som blir tilgjengelig i den nye tilskuddsportalen. Foto: Vibeke Glosli

Gradvis innføring

Utrullingen av tilskuddsordninger i tilskuddsportalen skjer gradvis i løpet av november og desember 2023. Festivaltilskudd, som blir mulig å søke fra 15. november, er første tilskudd som blir tilgjengelig i løsningen. I løpet av januar 2024 finner man alle tilskudd til kultur, idrett og frivillighet i portalen.

Lettere og mer oversiktlig

Tilskuddsportalen er en helhetlig digital løsning for utlysning, kommunikasjon, saksbehandling og rapportering av tildeling av tilskuddsmidler. All dialog om de ulike søknadene kommer til å foregå i den samme løsningen. Dette skal gjøre det lettere og mer oversiktlig, både for de som er søkere av tilskudd og for de som saksbehandler tilskuddene.

Den nye løsningen har følgende fordeler for deg som søker:

  • All informasjon om organisasjonen man søker på vegne av fylles inn automatisk. Informasjonen hentes fra Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene.
  • Søknader blir liggende tilgjengelig i systemet, så søkeren kan kopiere søknaden fra forrige søknadsrunde.
  • Søknader, søknadsprossessen og dialogen med saksbehandler blir tilgjengelig for flere personer i samme organisasjon. Dette gjør det enklere å samarbeide om søknader, og reduserer sårbarhet.
  • Løsningen har en korrespondansefunksjon, som gjør at all dialog med saksbehandler foregår i systemet.
  • Søknader kan påbegynnes og lagres, ved behov for å fullføre søknaden på et senere tidspunkt.
  • Løsningen sender ut e-postvarsler til søkerne om frister for stegene i hver søknadsprosess. E-postvarslene inneholder en lenke som sender søkeren rett til riktig sted i portalen.
  • Alle søknader, frister og all dialog om tilskudd fra Asker kommune blir samlet i systemet, noe som gjør det enklere å holde oversikt for de som søker på mange ulike tilskuddsordninger.
  • Søker kan få mulighet til å forbedre søknaden og supplere med detaljer, dersom saksbehandler etterspør mer informasjon. Saksbehandler kan da gjenåpne søknad for redigering før fristen.

Har du ansvar for å søke på vegne av et lag eller en forening?

Hvis søknaden skal sendes på vegne av en organisasjon må daglig leder registrere organisasjonen i Asker kommunes tilskuddsportal. Daglig leder får da automatisk rolle som administrator og vil kunne godkjenne nye brukere som kan søke på vegne av organisasjonen.

Les om hvordan komme i gang med din første søknad

Gå til tilskuddsportalen

Lurer du på hvilke tilskudd du kan søke?

Se oversikt over tilskudd til kultur, idrett og frivillighet man kan søke i Asker kommune.

Nysgjerrig på digitaliseringsprosjekter i Asker kommune?

Prosjektet er en del av Asker kommune sin reise mot å bli mer åpen og tilgjengelig for innbyggerne, frivillighet og andre organisasjoner.

Les mer om digitaliseringsprosjekter i Asker kommune.