Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Korps

Vil du begynne i korps? Elever som begynner i korps i Asker får sin spilleopplæring på instrumentet i kulturskolen.

Asker kommune har flere skolekorps, og elever som begynner i korps har prioritet til elevplass i kulturskolen. Når du har bestemt deg for å begynne i korpset, søker du også om elevplass i kulturskolen på det instrumentet du har valgt. Søknadsskjema finner du når du klikker inn på instrumentet du skal begynne på i korpset.

Elever som begynner i korps, leier instrument av korpset. Obo og fagott kan leies av kulturskolen. Elever som begynner på blåseinstrument eller slagverk uten å gå i korps, må ha instrument selv.

Det er 12 skolekorps i Asker kommune som øver på skolene. I tillegg får alle musikantene ukentlig undervisning med lærer i kulturskolen.

Dette er skolekorpsene i Asker: 

Ta kontakt med kulturskolen eller ditt nærmeste korps for nærmere informasjon.

Resultater