Fagott

Som fagottelev får du også mulighet til å spille i korps, orkester og mindre ensembler.

Andre blåseinstrumenter

Alder Anbefalt fra 3. klasse
Dag og sted

Undervisningen er på torsdager i Asker sentrum.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

(Redusert pris for de elevene som spiller i skolekorps: 4 500 kroner per undervisningsår) 

 

Fagottundervisningen i kulturskolen foregår både individuelt og i grupper. Som fagottelev får du også mulighet til å spille i korps, orkester og mindre ensembler.

Kulturskolen har instrumenter til leie i ulike størrelser. Begynner du i korps blir du prioritert til plass i kulturskolen.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.