Waldhorn

Som waldhornelev får du mulighet til å spille i korps og mindre ensembler.

Andre blåseinstrumenter

Waldhorn ved Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder Anbefalt fra 3. klasse
Dag og sted

Det er undervisning flere dager i Asker sentrum.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

(Redusert pris for de elevene som spiller i skolekorps: 4 500 kroner per undervisningsår) 

Undervisningen i Waldhorn i kulturskolen foregår både individuelt og i grupper.

Begynner du i korps blir du prioritert til plass i kulturskolen. Du kan leie instrument av korpset.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.