Obo

Som oboelev får du også mulighet til å spille i korps, orkester og mindre ensembler.

Andre blåseinstrumenter

Oboundervisning i Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder Anbefalt fra 3. klasse
Dag og sted

Undervisningen er i Asker sentrum.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

(Redusert pris for de elevene som spiller i skolekorps: 4 500 kroner per undervisningsår) 

 

Oboundervisningen i kulturskolen foregår både individuelt og i grupper. Som oboelev får du også mulighet til å spille i korps, orkester og mindre ensembler.

Kulturskolen har instrumenter til leie i ulike størrelser. Begynner du i korps blir du prioritert til plass i kulturskolen.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.