Trombone

Som tromboneelev får du mulighet til å spille i korps, orkester og messingensemble.

Andre blåseinstrumenter

Tromboneundervisning i Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder Anbefalt fra 3. klasse
Dag og sted

Undervisningen skjer på flere dager, og finnes i Asker sentrum, Slemmestad, Sætre/Tofte.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

(Redusert pris for de elevene som spiller i skolekorps: 4 500 kroner per undervisningsår) 

 

Tromboneundervisningen i kulturskolen foregår både individuelt og i grupper. Som tromboneelev får du også mulighet til å spille i korps, orkester og messingensemble.

Begynner du i korps blir du prioritert til plass i kulturskolen. Du kan leie instrument av korpset.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.