Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Lokaler til leie i tidligere Hurum

Lokaler til leie i tidligere Hurum

Hurum rådhus, Møterom

Lokalene er under ombygging, og er inntil videre ikke tilgjengelig for utleie.

Hurum ungdomsskole

 • Leies ut allrom/kantine og klasserom.
 • Utleie fra kl. 14.00 - 21.00 på hverdager.
 • Allrom/kantine er enkelt utstyrt. Kaffetrakter og vannkoker til benyttelse. Allrom/kantine har 120 stoler og 30 kantinebord.
 • Klasserom har fastmontert projektor.
 • Trådløst nettverk i skolebygget.
 • Søknadsskjema og retningslinjer for utleie fås ved henvendelse til Hurum ungdomsskole på e-post: eller telefon 32 27 80 30. Nøkkel hentes på skolen mellom kl. 08.00 - 15.00.

Malerhjemmet i Sætre

S3 Ungdommens kulturhus

Storsalen, Hurum rådhus

Støa

 • Leies ut i sommerhalvåret. Består av 2 rom, kjøkken og loft. Er egnet til ca 50-60 personer.
 • Kjøkken kun til kaffetrakting. Ikke innlagt vann, kaldt vann ute. Utedo. Det er ca 35 stablestoler til utebruk. Leietaker må vaske etter seg.
 • Utearealet er offentlig friområde og er tilgjengelig for allmennheten selv om det er utleid.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.
 • Utleieregler for Støa
 • Rutiner for brannvern for Støa
 • Egenerklæring for brannvern ved Støa

Sætre samfunnshus

 • Leies ut med kjøkken, a-sal (gymsal), aktivitetslokalet (SFO) og garderober. Det er tilgang til piano og korkrakker.
 • Det er plass til 300 personer i storsalen i 1. etasje og 80 personer i SFO-lokalet i underetasjen. Storsalen er beregnet til ca. 150 sittende rundt bord. I tillegg kan man dekke til rundt 50 personer i foajeen.
 • Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.
 • Utleieregler ved Sætre samfunnshus
 • Rutiner for brannvern ved Sætre samfunnshus
 • Egenerklæring for brannvern ved Sætre samfunnshus

Tofte samfunnshus

 • Leies ut med kjøkken, storsal, to grupperom: a-sal(nede til venstre for inngangen) og b-salen (nede til høyre for inngangen).
 • Det er tilgang til scenelys og piano, men dette må avtales på forhånd. Huset er universelt utformet med teleslynge i storsalen og b-salen, samt heis og tilrettelagt inngang.
 • Kapasitet: 265 personer. (70 personer i 1. etasje (A- og B-sal til sammen), 135 personer i 2. etasje (det er ca 30 faste klappstoler og 90 løse stoler) og 60 personer på faste sitteplasser på galleriet).
 • Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.
 • Utleieregler ved Tofte samfunnshus
 • Rutiner for brannvern ved Tofte samfunnshus 
 • Egenerklæring for brannvern ved Tofte samfunnshus 

Søknadsskjema for leie av lokaler

Søk om leie av lokaler i tidligere Hurum.