Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Lokaler til leie i tidligere Hurum

Lokaler til leie i tidligere Hurum

Tofte ungdomsskole

 • Leies ut allrom/kantine og klasserom.
 • Utleie fra kl. 14.00 - 21.00 på hverdager.
 • Allrom/kantine er enkelt utstyrt. Kaffetrakter og vannkoker til benyttelse. Allrom/kantine har 120 stoler og 10 kantinebord.
 • Klasserom har fastmontert projektor.
 • Trådløst nettverk i skolebygget.
 • Retningslinjer for utleie fås ved henvendelse til Tofte ungdomsskole på e-post: eller telefon 32 27 80 30. Nøkkel hentes på skolen etter avtale i tidsrommet kl. 08.00 - 15.00.

Malerhjemmet i Sætre

S3 Ungdommens kulturhus

 • Leies ut med kaferom, tegne-/malerom og spillrom.
 • Det er lov å ha 150 personer i 1. etasje og 70 i andre etasje.
 • Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.

Her kan du søke om leie

Storsalen, Hurum rådhus

Støa

 • Leies ut i sommerhalvåret. Består av 2 rom, kjøkken og loft. Er egnet til ca 50-60 personer.
 • Kjøkken kun til kaffetrakting. Ikke innlagt vann, kaldt vann ute. Utedo. Det er ca 35 stablestoler til utebruk. Leietaker må vaske etter seg.
 • Utearealet er offentlig friområde og er tilgjengelig for allmennheten selv om det er utleid.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.
 • Utleieregler for Støa
 • Rutiner for brannvern for Støa
 • Egenerklæring for brannvern ved Støa

Sætre samfunnshus

 • Leies ut med kjøkken, a-sal (gymsal), aktivitetslokalet (SFO) og garderober. Det er tilgang til piano og korkrakker.
 • Det er plass til 300 personer i storsalen i 1. etasje og 80 personer i SFO-lokalet i underetasjen. Storsalen er beregnet til ca. 150 sittende rundt bord. I tillegg kan man dekke til rundt 50 personer i foajeen.
 • Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.
 • Det skal opplyses i skjemaet "egenerklæring for brannvern" om brannvernansvarlig for bruker og stedfortredende brannvernansvarlig for bruker ved leie av lokalet. Det signeres for dette ved henting av nøkkel til lokalet. Ta gjerne med utskrift av skjemaet under når du henter nøkkel.
 • Utleieregler ved Sætre samfunnshus
 • Rutiner for brannvern ved Sætre samfunnshus
 • Egenerklæring for brannvern ved Sætre samfunnshus

Tofte samfunnshus

 • Leies ut med kjøkken, storsal, to grupperom: a-sal (nede til venstre for inngangen) og b-salen (nede til høyre for inngangen).
 • Det er tilgang til scenelys og piano, men dette må avtales på forhånd. Huset er universelt utformet med teleslynge i storsalen og b-salen, samt heis og tilrettelagt inngang.
 • Kapasitet: 265 personer. (70 personer i 1. etasje (A- og B-sal til sammen), 135 personer i 2. etasje (det er ca 30 faste klappstoler og 90 løse stoler) og 60 personer på faste sitteplasser på galleriet).
 • Kjøkkenet er enkelt utstyrt. Det er ikke renhold i helgene. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.

Her kan du søke om leie

Tofte innbyggertorg

 • Egnet lokale til møte og undervisning
 • 1 enkelt rom med tilgang til toalett
 • Inntil 10 deltakere
 • Møtebord med plass til 10 personer, kaffemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap.
 • Teknisk utstyr: WIFI, lydanlegg, prosjektor
 • HC-tilgjengelig

Her kan du søke om leie

Søknadsskjema for leie av lokaler

Søk om leie av lokaler i tidligere Hurum.