Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Illustrasjonsbilde faktura

Kort fortalt

Årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember.

Faktura blir sendt til deg som er eier av boligen.

Her finner du informasjon om hva som ligger til grunn for fakturaen, og hva du må gjøre i forhold til banken din.

Vann og avløp

Det nye gebyret inkluderer et fast abonnementsgebyr/fastledd og et variabelt beløp basert på forbruket ditt.

  • For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr/fastledd per boenhet.
  • Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

For deg som har vannmåler blir det variable beløpet beregnet ut fra ditt forbruk.

Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt stipulert ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på. Vannforbruket blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter.

Er du tilknyttet privat vannverk blir det ingen endring, og du vil motta faktura direkte fra vannverket, som tidligere.

Gebyr for kommunal tømming og/eller ekstra tømming av septik/slam, kommer på egen faktura, mens tilsynsgebyr for avløpsanlegg/septik kommer på den kvartalsvise fakturaen.

Les mer om priser for vann- og avløpstjenester.

Renovasjon

Renovasjonsgebyret er avhengig av om du bor i Asker nord (tidligere Asker kommune) eller i Asker sør (tidligere Røyken kommune og Hurum kommune).

  • Renovasjonsgebyret til deg som bor eller har hytte i Asker nord består av et fast grunnbeløp og et variabelt beløp basert på volumet på restavfallsbeholderen din.
  • Bor du, eller har hytte i Asker sør, er gebyret basert på hvilket abonnement eller avtale du har. Eksempelvis standardabonnement, storfamilie eller samarbeid.

Gebyret for næringskunder er beregnet ut i fra volum på beholder/container for hver avfallstype. Literprisen for hver avfallstype er lik for alle næringskunder i kommunen.

Les mer om avtaler og priser for renovasjon.

Feiing og tilsyn

Gebyret for feiertjenester er splittet i to, feiing og tilsyn.

  • Feiegebyret dekker feiing av skorsteiner, og det er ett gebyr per skorstein i bruk.
  • Tilsynsgebyret dekker tilsyn av boenheter, og det er ett gebyr per boenhet tilknyttet fyringsanlegg.

Det er Asker og Bærum brann og redning (ABBR) som utfører feiing og tilsyn i Asker kommune. Les mer om tjenestene på nettsidene til ABBR.

Fakturainformasjon

Du skal nå ha mottatt din første faktura.

  • Hvis du har krysset av i nettbanken for at du ønsker fakturaen på e-faktura eller Vipps, har du fått fakturaen direkte dit. Husk å sjekke beløpsgrensene for innbetaling.
  • Asker kommune kan ikke tegne nettbankavtale på dine vegne. Hvis du trenger bistand til dette må du ta kontakt med banken din.
  • Hvis du har fått fakturaen per post, og fortsatt ønsker det, trenger du ikke å gjøre noe.

Merk at vi har nytt kontonummer for innbetaling: 8109.08.45136.

Spørsmål til fakturaen?

Ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller e-post: .

Ofte stilte spørsmål om gebyrene

Se oversikt med de vanligste stilte spørsmålene om kommunale gebyrer. Vennligst sjekke disse før du tar kontakt med oss.