Kunnskapsgrunnlag - Statistikk og nøkkeltall

Kort fortalt

Kunnskapsgrunnalget for temaplan digitalisering og smart bruk av teknologi vil utarbeides når prosessen med temaplanen starter opp igjen høsten 2021.

Frem til da presenteres relevant statistikk, nøkkeltall og relevante styringsdokumenter.

Statistikk og nøkkeltall

Nøkkeltall

2016

2020

2021

Asker kommune - organisasjon*      
Antall PCer / Chromebooks 8.200 24.200 22.000
Antall mobiler / nettbrett 3.600 4.850 5000
Antall hjemmekontor 2.000 3.900  2000

Antall årsverk i IKT-avdelingen(e)

49 40 44

 

Nøkkeltall

2016

2020

2021

Digital infrastruktur - dekning til husstandene **

     
Bredbånd 100 MB fastnett 90% 92% 92,4%
Bredbånd fiber 54% 74% 79,5%
Mobilt bredbånd 4G 99% 99% 100%
Mobilt bredbånd 5G 0% 0% 30%
LoRaWan * 0% 90% 90%

 

 

Nøkkeltall

2016

2020

2021

Digitalt aktive innbyggere ***

     

Innbyggere som har valgt sikker digital postkasse

40% 60% 52,4

Innbyggere som har reservert seg for digital kommunikasjon

2,4% 3,5%  

Innbyggere som følger kommunens Facebookside *

25.000 28.000 30.700

 

Kilder: 

* Asker kommune

** Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

*** Digitaliseringsdirektoratet 

 

Digitale fellesløsninger fra KS - FIKS ferdig

Digitalt utenforskap- det er hjelp å få

Utbygging av 5G nettet er i gang: De rosa områdene på Telias dekningskart markerer hvor Telia har bygd ut det nye supernettet. Her kan du få 5G-nett i Asker. 

Relevante styringsdokumenter

Nasjonale fellesløsninger/ -prosjekter