Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kunnskapsgrunnlag - Statistikk og nøkkeltall

Kort fortalt

Kunnskapsgrunnalget for temaplan digitalisering og smart bruk av teknologi vil utarbeides når prosessen med temaplanen starter opp igjen høsten 2021.

Frem til da presenteres relevant statistikk, nøkkeltall og relevante styringsdokumenter.

Statistikk og nøkkeltall

Nøkkeltall 2016 2020 2021
       
Asker kommune - Organisasjon *      
    - Antall PCer / Chromebooks 8.200 24.200  
    - Antall mobiler / nettbrett 3.600 4.850  
    - Antall hjemmekontor 2.000 3.900  
    - Antall årsverk i IKT-avdelingen(e) 49 40  
       
Digital infrastruktur - dekning til husstandene **      
    - Bredbånd 100 MB fastnett 90% 92% Oktober
    - Bredbånd Fiber 54% 74% Oktober
    - Mobilt bredbånd 4G 99% 99% Oktober
    - Mobilt bredbånd 5G 0% 0% Oktober
    - LoRaWan * 0% 90% August
       
Digitalt aktive innbyggere ***      
  • Innbyggere som har valgt
    sikker digital postkasse
40% 60%  
  • Innbyggere som har reservert seg
    for digital kommunikasjon
2,4% 3,5%  
  • Innbyggere som følger kommunens facebookside *
25.000 28.000 30.000

Kilder
   * Asker kommune
 ** Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
*** Digitaliseringsdirektoratet

 

Fiks-plattformen

Digitale fellesløsninger
fra KS
- FIKS ferdig

Digitalt utenforskap
- det er hjelp å få

Utbyggingen av 5G-nettet er i gang. De rosa områdene på Telias dekningskart markerer hvor Telia har bygd ut det nye supernettet.

Her kan du få 5G-nett
i Asker

- Telia
- Telenor

 

Relevante styringsdokumenter

Nasjonale fellesløsninger/ -prosjekter