Kommunedelplan for E134 Dagslett - til E18

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 18.10.2022 vedtatt kommunedelplan for E134 Dagslett - E18.

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 96/22. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 15.01.2023

Historikk

Høring

I henhold til plan og bygningslovens § 11-12 varsler Asker kommune nå om at prosjektet E134 Dagslett-E18 er lagt ut på høring etter førstegangsbehandling av kommunedelplanen.

Det er Lier kommune og Asker kommune som er planmyndighet, og som skal behandle og fastsette kommunedelplanen i hver sin kommune,

Eventuelle innspill til planarbeidet 01.04.2022

Har du merknader til planen kan du sende det til: eller Asker kommune, katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Merk innspillet med «E134 Dagslett–E18, sak 20/66»

Her finner du informasjon om forslag til kommunedelplan og videre planlegging

I tillegg på prosjektets hjemmeside:  www.vegvesen.no/Europaveg/e134dagslette18

Statens vegvesen inviterer til åpent møte i høringsperioden: Dato er 7. mars 2022 kl. 18.00. For lenke til møtet bes det besøke nettsiden til Statens vegvesen over.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Brandt, telefon: 993 86 033, e-post:

Planleggingsleder Marianne Haga, telefon: 930 06 479, e-post:

Kontaktperson i Asker kommune:

Saksbehandler Sølve Brenn Jerm, telefon: 977 644 73, e-post:

Nøkkelinformasjon

Kommunens saksnummer: 20/66

Forslagsstiller: Statens vegvesen