Reguleringsplan for Elnes Søndre

Gårds- og bruksnummer: 67/10 med flere

Kommunens saksnummer: 17/15020

Tiltakshaver: Elnes Utbygging AS

Plankonsulent: MER Arkitektur

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.12.2018.

Frist for innspill er 01.04.2019.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på søk og sett inn saksnummer 17/15020)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.