Reguleringsplan for Julius Madsens vei 2 og 3

Gårds- og bruksnummer: 73/13 med flere

Kommunens saksnummer: 15/7115

Oppdragsgiver: Eiere i Julius Madsens vei 2 og 3

Forslagsstiller: Frost Arkitekter

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Julius Madsens vei 2 og 3 ble vedtatt av kommunestyret i møte 15.05.2018.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage var 18.06.2018.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 16.03.2016. 

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.