Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Julius Madsens vei 2 og 3

Gårds- og bruksnummer: 73/13 med flere

Kommunens saksnummer: 15/7115

Oppdragsgiver: Eiere i Julius Madsens vei 2 og 3

Forslagsstiller: Frost Arkitekter

Vedtatt plan

Reguleringsplan for  Julius Madsens vei 2 og 3 ble vedtatt av kommunestyret i møte 15.05.2018, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage er 18.06.2018.

Høring

Bygningsrådet har i møte 13.12.2017, sak 121/17, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Julius Madsens vei 2 og 3 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 21.02.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler  Aina Iden Tveit på telefon 900 88 268 eller .

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 15/7115.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 13.12.2017, se sak 121/17)

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 16.03.2016. Frist for innspill er 22.04.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.