Kistefossdammen barnehage som skal bygges i Heggedal blir ett av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for Kistefossdammen barnehage. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N)
Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Et FutureBuilt forbildeprosjekt har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med 50 prosent sammenliknet med konvensjonelle løsninger.

Forbildeprosjektene, som kan omfatte både områder og enkeltbygg, skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. Prosjektene skal være lokalisert i nær tilknytning til kollektivknutepunkter.

Politisk vedtatt forbildeprosjekt

11. februar 2014 vedtok Formannskapet i Asker kommune at den nye barnehagen som skal bygges i Heggedal skal gjennomføres som forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Kistefossdammen barnehage skal bygges som en ny 6-avdelingsbarnehage i Heggedal. Barnehagen skal bestå av 2 småbarnsavdelinger, 2 fleksible avdelinger og 2 storbarnsavdelinger.

Arkitektkonkurransen "Plusshus for power-kids"

6. mars 2015 ble Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N) og deres prosjekt "Solbyen" kåret til vinner av arkitektkonkurransen for plusshusbarnehagen i Heggedal. 

I konkurransen ble det etterspurt fremragende miljøsvar, reduserte klimagassutslipp og innovative løsninger. Barnehagen skal bygges som et plusshus som produserer mer energi enn den forbruker gjennom driftsfasen. Det skal benyttes robuste og miljøriktige materialer, og barnehagen skal invitere til miljøvennlige transportformer for foreldre og ansatte.

Vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for Kistefossdammen barnehage. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter, MOE rådgivende ingeniører, Konsulent Henrik Innovasjon (DK/N)
Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter