Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 20 00
E-post
Besøksadresse
Tverråsen 4
1397 Nesøya
Vis i kart
Bilde av skolen

Individuell læring i et inkluderende miljø

Kommunens visjon om at alle skal oppleve gleden ved å lykkes - og tilstrebelsene for å vise åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt - gjennomsyrer arbeidet.

Vårt mål er å sikre at Nesøya skole er en trygg og sikker arbeidsplass for elever og ansatte. Det gjennomføres årlig kartlegging av det fysiske og psykiske miljøet.

Vi ønsker at skolens elever, foresatte og andre brukere skal føle at de på Nesøya skole møter åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, og at de gjennom den daglige samtale og omtale i størst mulig grad føler at de kan gi uttrykk for glede og tilfredshet over Nesøya skoles utøvelse av sin virksomhet.

Om skolen

Nesøya skole har åpningstid kl. 07.45 –15.40, elevenes undervisningstid holdes innenfor tidsrommet 08.30 –14.15.

Skolen har 190 skoledager for elevene og 38 ukers arbeidsår for lærerne.

SFO har åpningstid 07.30 –17.00 fra 1. august til 30. juni, med unntak av jul- og påskeferie. I skolens øvrige ferier er SFO åpent etter behov.

To ganger per skoleår gjennomføres planlagte og forberedte samtaler mellom lærer, elev og foresatte. En til to ganger per år gjennomføres dessuten forberedte elevsamtaler mellom klassens kontaktlærer og hver enkelt elev.

Tall og resultater

På Skoleportalen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Christine Bredsdorff Hotvedt

Rektor
Tlf: 66 71 20 01

Christine Løken Andenæs

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 20 02

Frode Christiansen

Undervisningsinspektør
Tlf: 66 71 20 03

Kjersti Røthe

SFO-leder
Tlf: 66 71 21 00

Elisabeth Guderud

Sekretær/konsulent
Tlf: 66 71 20 04

Kari Singsaas

Sekretær/konsulent
Tlf: 66 71 20 00