Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Spikkestad barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 33 00
E-post
Besøksadresse
Kunnskapsveien 46
3430 Spikkestad
Spikkestad barneskole
Vis i kart
Spikkestad barneskole

Spikkestad barneskole og SFO ligger landlig til og nær fint turterreng i Kjekstadmarka. Det er kort vei til tog og buss.

Satsingsområder

Strategisk lesing og læring

Elevene blir opplært i strategisk lesing og læring fra 1. trinn gjennom arbeid med autentiske tekster og tilpassede teknikker

Lese- og skriveopplæring

Alle elever lærer å lese og skrive gjennom Lyd Farge-metoden på 1. trinn.

Digital læring

Alle elevene bruker Chromebook som verktøy, og skolen satser på dialogbasert læring med digitale verktøy.

Tall og resultater

Skoleporten finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Joreid Halvorsen

Rektor
Tlf: 416 21 417

Helén Fjellstad

Avdelingsleder 1. - 4. trinn
Tlf: 31 29 33 09
Mob: 995 41 532

Morten Henrik Homme

Avdelingsleder 5. - 7. trinn
Tlf: 31 29 33 02
Mob: 476 87 430

Glenn Kristoffersen

SFO-leder
Tlf: 31 29 33 03
Mob: 476 87 430

Telefoner til SFO-basene

  • Base 1: 905 85 567
  • Base 2: 979 68 284
  • Base 3: 909 78 942