Datovanning i Asker

Ekstra høyt vannforbruk som følge av hagevanning kan føre til dårlig vanntrykk for enkelte husstander. For at alle skal ha godt og nok vann er det innført datovanning i Asker. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Datovanning i Asker

Datovanning går ut på at

  • husstander som har veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • husstander som har veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Det er tillatt å vanne blomsterbed, busker og lignende med enten én spreder eller én håndholdt hageslange med munnstykke - så lenge du vanner på datoen som gjelder for din husstand.

Bruker du kanne kan du vanne hver dag!

Slik kan du redusere vannforbruket ditt

Her er noen råd som kan bidra til lavere vannforbruk ved hagevanning:

  • Pass på at utendørskraner ikke står og lekker.
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Ta vare på regnvannet i for eksempel en tønne, og bruk det til å vanne blomster med.
  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed.
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til et grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann.
  • Ved brannutrykning i nærheten: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Kilde: Norsk Vann

Vannforsyning og vanntrykk

Asker har en god og sikker vannforsyning. Opplever du redusert vanntrykk kan det skyldes gjengrodde private stikkledninger (vannledning) inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.