Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilknytning til vann- og avløpsnettet

Tilknytningsgebyrer

Privatboliger

  • Vann per m2: kr 141 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 141 ( (inkl. mva).

Næring og industri

  • Vann per m2:  kr 141 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 141 (inkl. mva).

Tilknytningsgebyrene blir beregnet ut i fra bruksareal (BRA) og faktureres ved igangsettingstillatelse.

I Asker tillates normalt ikke oppført nye boliger i områder som ikke kan tilknyttes ledningsnettet. Ved tilknytning skal rørlegger søke om dette til kommunen.

Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

Kontakt avdelingen .