Tilknytning til vann- og avløpsnettet

Tilknytningsgebyrer

  • Privatboliger
    Vann per m2: kr 141 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 141 ( (inkl. mva).
  • Næring og industri
    Vann per m2:  kr 141 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 141 (inkl. mva).

Tilknytningsgebyrene blir beregnet ut i fra bruksareal (BRA) og faktureres ved igangsettingstillatelse.

I Asker tillates normalt ikke oppført nye boliger i områder som ikke kan tilknyttes ledningsnettet. Ved tilknytning skal rørlegger søke om dette til kommunen.

Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

Kontakt avdelingen Vann og vannmiljø