Tilknytningsgebyrer

  • Privatboliger
    Vann per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).
  • Næring og industri
    Vann per m2: kr 50,00 (ekskl. mva) - kr 62.50 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 50,00 (ekskl. mva) - kr 62,50 (inkl. mva).

Tilknytningsgebyrene blir beregnet ut i fra bruksareal (BRA) og faktureres ved igangsettingstillatelse. Se også forskrift vann og avløpsgebyrer for Asker kommune

I Asker tillates normalt ikke oppført nye boliger i områder som ikke kan tilknyttes ledningsnettet. Ved tilknytning skal rørlegger søke om dette til kommunen.

Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

Kontakt Kommunalteknisk avdeling