Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tiltak for å nå Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Handlingsprogram 2020-2023

Hvordan Asker kommune skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål finner vi i kommunens Handlingsprogram for 2020-2023. Der beskrives kommunens satsingsområder og de ulike områdenes mål og delmål.

Handlingsprogram 2020-2023

Frivillighet og innbyggersamarbeid

Frivillighet og innbyggersamarbeid

Innbyggertorg

Lokaldemokrati i nye Asker

Asker-samfunnet skal være et levende lokaldemokrati der innbyggere i alle aldre deltar gjennom inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Les mer om hvordan du kan holde deg orientert og medvirke her

Ungdomsmedvirkning - Askerkonferansen

Askerkonferansen er en konferanse for ungdom og ungdomsmedvirkning. Målet med konferansen er å engasjere ungdom lokalt.

Bærekraftsnettverket

Kommuner og fylkeskommuner har gått sammen med KS og etablert et nettverk for smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Sammarbeidet skal styrke arbeidet med FNs bærekraftsmål i kommunene.

Les mer om bærekraftsnettverket

 

FN-nettverket - United for Smart Sustainable Cities (U4SSC)

Flere norske kommer, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter har innledet samarbeid med FN, under paraplyen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), om smart bærekraftig utvikling. Les om samarbeidet her