Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Familieveiledning

Familier i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra Barne- og familietjenesten, Home-Start, og familievernkontorene.

Bilde av barn i snøen

Endringer i tilbud til familier i forbindelse med korona-pandemien

Hjelpetelefon for barn og foreldre

Asker kommune har åpnet en hjelpetelefon for barn, unge og foresatte under koronaepidemien.

Hjelpetelefon for barn og unge: 66 71 50 59
Hjelpetelefon for foresatte: 66 71 50 49

Åpningstider: mandag til fredag kl 10.00 – 17.30

Hos Hjelpetelefonen møter de som ringer inn trygge voksne, som til daglig jobber med barn og unge og som kjenner kommunen godt. De hører på det som de som ringer har å si og, dersom de trenger det, gir dem råd og veiledning som forhåpentlig kan gjøre situasjonen de er i litt lettere.

Man kan også kontakte Hjelpetelefonen hvis man trenger råd om noen man kjenner. Foresatte har et eget nummer de kan kontakte.

Les mer om hjelpetelefonen her.

 

Familievern-kontorene stengt

I tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning, har Bufdir besluttet å stenge alle familievernkontorer fra fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom 09.00 – 14.00.

Endringer barnevern under koronakrisen

I disse spesielle og krevende tider må barneverntjenesten prioritere. Vi har høyt fokus på å ivareta barn og unge som lever i en omsorgssituasjons som er preget av vold og overgrep, eller opplever andre vanskelige situasjoner i hjemmet.

Det er viktig at voksne rundt barnet eller ungdommen sier ifra.

Telefoner 

  • Barneverntjenesten i Asker åpent fra 8.00-15.30, telefon 66 90 97 00
  • Barnevernvakten Asker og Bærum åpent hele døgnet, telefon 67 50 47 70
  • Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Våre kontorer i Røyken og Asker er i utgangspunktet lukket, så ring i forkant og vi avtaler derfra.

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten

Home-Start innstilt inntil videre

Tilbudet fra Home-Start er dessverre innstilt inntil videre på grunn av korona-pandemien.

Veiledning fra kommunen

Familier som opplever mye konflikter og negative følelser i samspillet mellom barn og foreldrene kan få tilbud om familieveiledning fra Barne- og familietjenesten. Vi kan snakke med foreldre og barn sammen og hver for seg. Du kan ta kontakt med mottaket hos Barne- og familietjenesten

Kommunen har også flere kurs og gruppetilbud til barn og foreldre.

Kontakt barneverntjenesten dersom du er alvorlig bekymret

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten

Hjelp til småbarnsfamilier

Home-Start Familiekontakten tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon. Det er et tilbud til alle småbarnsfamilier i kommunen som har minst ett barn under skolealder.

Familievernkontorene

Familier som trenger å prate om vanskelige forhold kan få hjelp fra familievernkontorene. Kontorene har psykologer og sosionomer som gir råd, blant annet om samlivskonflikter, samværsavtaler og familieterapi. De arrangerer også ulike typer samlivskurs.

Det finnes to familievernkontor for innbyggere i Asker. Begge tilbudene er gratis.

Hjelp til selvhjelp

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag. Her får du som forelder gode tips.