Familier i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra kommunen, Home-Start, og Familievernkontorene.

Eksempler på hjelp fra kommunen

  • Generelle forhold knyttet til familie og omsorg
  • Adferdsvansker
  • Rus
  • Psykiske problemer
  • Sorgbearbeiding
  • Utfordringer knyttet til etnisitet og flerkultur

Ønsker du hjelp, ta kontakt med mottaket i Barne- og familieenheten.

Hjelp til småbarnsfamilier

Home-Start Familiekontakten tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon. Det er et tilbud til alle småbarnsfamilier i kommunen som har minst ett barn under skolealder.

Familievern

Familier som trenger å prate om vanskelige forhold kan få hjelp fra familievernkontorene. Kontorene har psykologer og sosionomer som gir råd, blant annet i forhold til samlivskonflikter, samværsavtaler, familieterapi og arrangerer ulike typer samlivskurs.

Det finnes to familievernkontor for innbyggere i Asker og Bærum. Begge tilbudene er gratis.

Hjelp til selvhjelp

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag. Her får du som forelder gode tips.