Foreldrekurs – Circle of Security-gruppe

Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder (0–6 år), som ønsker å jobbe med samspillet med barnet og med hva som skjer mellom foreldre/ barn i forskjellige situasjoner.

Foreldre kan føle seg opprådde og streve med å forstå barnets behov og signaler. Circle of Security (COS) er en modell som kan hjelpe foreldre til å bli tryggere på hvordan de kan møte barnet sitt i hele spekteret av barnets følelser og behov.

Kurset har fokus på barnas behov og på hvordan foreldrene skal forstå de signalene barna gir og hvordan de kan møte barna i ulike situasjoner slik at barna får hjelp til å uttrykke seg hensiktsmessig. COS-programmet er basert på de siste tiårenes forskning på hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.

Hvem er kurset for?

Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder (0–6 år), som ønsker å jobbe med samspillet med barnet og med hva som skjer mellom foreldre/ barn i forskjellige situasjoner.

Kurstilbud og påmelding

Er du omsorgsgiver til barn i førskole- eller skolealder i Asker og ønsker å bli kontaktet for vurdering om dette kan være aktuelt kurstilbud til deg?

Send en e-post til