Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder (0–6 år), som ønsker å jobbe med samspillet med barnet og med hva som skjer mellom foreldre/ barn i forskjellige situasjoner.

Foreldre kan føle seg opprådde og streve med å forstå barnets behov og signaler. COS er en modell som kan hjelpe foreldre til å bli tryggere på hvordan de kan møte barnet sitt i hele spekteret av barnets følelser og behov.

Kurset har fokus på barnas behov og på hvordan foreldrene skal forstå de signalene barna gir og hvordan de kan møte barna i ulike situasjoner slik at barna får hjelp til å uttrykke seg hensiktsmessig. COS-programmet er basert på de siste tiårenes forskning på hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes.

Hvem er kurset for? 

Dette er et kurs for foreldre til barn under skolealder (0–6 år), som ønsker å jobbe med samspillet med barnet og med hva som skjer mellom foreldre/ barn i forskjellige situasjoner.

Når og hvor?

Vi holder jevnlige foreldregrupper. Kurset går over 8 ganger og varer i 1 ½ time hver gang. Hver gang har sitt tema. Vi bruker en del dvd-klipp av samspill mellom foreldre og barn, og snakker sammen i gruppa med utgangspunkt i filmklippene og dagens tema. I gruppa bestemmer du selv hvor mye du vil dele av egne erfaringer. 

Påmelding

For påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt din lokale helsestasjon eller Barne- og familieenheten. Vi vil gjerne snakke med alle interesserte på telefon, slik at vi kan gi mer informasjon om tilbudet, og slik at vi sammen kan finne ut om tilbudet passer deres behov.