Gullhella bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon 08.00 - 15.00
66 71 22 00
E-post
Besøksadresse
Norddalsveien 3
1386 Asker
Vis i kart
Gullhella bo- og omsorgssenter

Gullhella bo- og omsorgssenter består av 32 leiligheter i sykehjem og 60 boliger med heldøgnsbemanning. 

Telefon til avdelingene

For generelle henvendelser på dagtid kan du ringe 66 71 22 00.

For kontakt med de enkelte avdelingene kan du ringe: 

  • Telefon avdeling 1: 66 71 22 11
  • Telefon avdeling 2: 66 71 22 20
  • Telefon avdeling 3: 66 71 22 30
  • Telefon avdeling 4: 66 71 22 72

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 290 fra Asker busstasjon (Lensmannslia) til navn på stoppested. 

Tog: Spikkestadtoget fra Asker togstasjon til Gullhella, derfra 13 minutter til fots.

Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Susanne Wollasch

Virksomhetsleder heldøgn1