Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ønsker du å besøke bo- og omsorgssentrene våre?

Her finner du oppdatert informasjon

Nå kan du avtale besøkstid digitalt på Gullhella bo- og omsorgsenter

Du kan fremdeles ringe for å avtale når du ønsker å komme på besøk til Gullhella bo- og omsorgssenter, men alternativt kan du bruke vår digitale løsning for å gjøre avtale om besøkstid.

Her finner du vår digitale besøkstid-løsning.
Gullhella bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon
66 71 22 00
Besøksadresse
Norddalsveien 3
1386 Asker
Vis i kart
Gullhella bo- og omsorgssenter

Gullhella bo- og omsorgssenter består av 32 leiligheter i sykehjem og 60 boliger med heldøgnsbemanning. 

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 290 fra Asker busstasjon (Lensmannslia) til navn på stoppested. 

Tog: Spikkestadtoget fra Asker togstasjon til Gullhella, derfra 13 minutter til fots.

Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss: 

Kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Toril Ellinor Fjellseth

Virksomhetsleder