Ønsker du å besøke bo- og omsorgssentrene våre?

Her finner du oppdatert informasjon
Hurum bo- og omsorgssenter ijuledrakt
Hurum bo- og omsorgssenter vinterdrakt

Kontaktinfo

Telefon
66 71 58 60
Sentralkjøkken
66 71 58 61
Besøksadresse
Skoglundveien 1 a
3480 Filtvet
Vis i kart
Hurum bo- og omsorgssenter ijuledrakt
Hurum bo- og omsorgssenter vinterdrakt

Hurum bo- og omsorgssenter består av fem avdelinger:

Ertsvika

Avdeling for langtids demens

Direkte telefon: 457 26 192
Ansvarsvakt:
457 26 027

Sandbukta

Avdeling for kortid og skjermet demens

Direkte telefon: 457 26 394
Ansvarsvakt: 457 26 320

Mørkvann

Avdeling for langtid somatikk

Direkte telefon: 457 26 566
Ansvarsvakt: 457 30 024

Ekrabukta

Avdeling for langtid somatikk

Direkte telefon: 457 26 695
Ansvarsvakt: 457 26 599

Himmelvann

Avdeling for korttid somatikk

Direkte telefon: 457 28 581
Ansvarsvakt: 457 28 445


Filtvet dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for personer med demens to ganger per uke.
Dagaktivitetstilbud for seniorer en gang i uken.

Kontakt dagaktivitetstilbudet på 409 12 519 for spørsmål.


Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Rita Marit Sletteng Andersen

Konstituert virksomhetsleder