Asker bo- og omsorgssenter og dagaktivitetstilbud

Asker bo- og omsorgssenter og dagaktivitetstilbud

Kontaktinfo

Telefon
66 76 87 26
Besøksadresse
Semsveien 59
1383 Asker
Vis i kart
Asker bo- og omsorgssenter og dagaktivitetstilbud

Asker bo- og omsorgssenter har 22 leiligheter med heldøgnsbemanning og et dagaktivitetstilbud.

I andre etasje på bo- og omsorgssenteret ligger 14 service-leiligheter som får tjenester fra hjemmetjenesten.

Reis kollektivt

Buss: Nummer 275 til Frydendal. Se Ruter for avganger.

Til fots: 15 minutter fra Asker stasjon.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Susanne Wollasch

Virksomhetsleder heldøgn1