Gullhella bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon 08.00 - 15.00
66 71 22 00
E-post
Besøksadresse
Norddalsveien 3
1386 Asker
Vis i kart
Gullhella bo- og omsorgssenter

Gullhella bo- og omsorgssenter består av 32 leiligheter i sykehjem og 60 boliger med heldøgnsbemanning.

Omsorgsboliger og langtidsplasser

Har du fått tilbud om leilighet i omsorgsbolig eller en plass i langtidsavdelingen på Gullhella? Velkommen til oss! Les informasjon om våre botilbud:

Omsorgsboliger

Vi har 60 leiligheter i det nye bygget. Det ble ferdigstilt i 2015, og inneholder tre avdelinger i tre etasjer.

I avdeling 1 (1. etg) er demensavdelingen med 20 leiligheter, fordelt på to moduler. Avdeling 2 (2.etg) er en somatisk avdeling med 24 leiligheter fordelt på to moduler. To av leilighetene er dubletter, så her er det plass til samboere. I avdeling 3 (3.etg) er det 16 leiligheter for en sammensatt gruppe. Denne avdelingen er også delt i to moduler. Her bor det personer med ulike helseutfordringer.

Hvis du får plass i omsorgsbolig er du definert som hjemmeboende. Vi har ansatte på jobb døgnet rundt, men du må ha vedtak på det du skal ha hjelp til. For eksempel så er det forventet at du kommer deg til tannlege og andre helsebesøk selv (eller med hjelp fra pårørende), du har en fastlege og du klarer enda en del av hverdagslige gjøremål selv. Omsorgsboligene er ett omsorgsnivå under langtidsplassene hvor vi har et annet tilbud.

Langtidsplasser

I bygget som er det opprinnelige Gullhella har vi 32 langtidsplasser i institusjon. Dette er en somatisk avdeling, som er delt i 4 grupper. Gruppene er Sør (nede), Vest, Midt og Øst (i 2. etg). Her har vi fast tilsynslege. Vi har tannpleiere som kommer til avdelingen årlig. Dette er et omsorgsnivå over omsorgsboligene i kommunen.

Telefon til avdelingene

For generelle henvendelser på dagtid kan du ringe 66 71 22 00.

For kontakt med de enkelte avdelingene kan du ringe: 

  • Telefon avdeling 1: 66 71 22 11
  • Telefon avdeling 2: 66 71 22 20
  • Telefon avdeling 3: 66 71 22 30
  • Telefon avdeling 4: 66 71 22 72

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 290 fra Asker busstasjon (Lensmannslia) til navn på stoppested. 

Tog: Spikkestadtoget fra Asker togstasjon til Gullhella, derfra 13 minutter til fots.

Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Følg Gullhella bo- og omsorgssenter på Facebook:

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Susanne Wollasch

Virksomhetsleder heldøgn1