Søndre Borgen Helsehus

Kontaktinfo

Telefon
66 76 86 70
Besøksadresse
Søndre Borgen 16 A
1388 Borgen

Besøkstider: Klokken 15:00 - 19:00.

Vis i kart
Søndre Borgen Helsehus

Søndre Borgen Helsehus har tidsbegrensede plasser for personer som trenger behandling og døgnkontinuerlig helsehjelp etter sykehusopphold, eller fra hjemmet.

Helsehuset har kommunale akutte døgnplasser innen somatikk og psykiatri. 

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 281 fra Asker busstasjon til Borgen skole. Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Susanne Wollasch

Virksomhetsleder heldøgn1