Uteområde

Nesbru bo - og omsorgssenter åpnet oktober 2017, og har 72 plasser for personer med behov for heldøgnstjenester. Senteret tilbyr tjenester til personer med demens. To av bogruppene har et tilbud til personer med alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

Bygget har små boenheter som alle har egen spisestue og stue. I hver boenhet bor det åtte beboere. En boenhet er spesielt tilrettelagt for yngre personer med demens.

Avdelinger

  • Avdeling 1
  • Avdeling 2
  • Avdeling 3 - Avdelingen har tre boenheter for personer med demens.

Kollektivtransport

Buss: nr 270 til fra Asker busstasjon til Gartnerveien. Se Ruter  for avganger.

Se video fra åpningsdagen 24. oktober

Kontakt

Åpningstider

For kontakt etter kl. 15.00 se øvrig kontaktinformasjon lenger ned på siden. 

Telefon

66 71 26 00

Besøksadresse

Gartnerveien 10
1394, Nesbru

Bilder fra bo- og omsorgssenteret

Uteområde Grønne tak Bad Rom

Øvrig kontaktinformasjon

Mette Horni Settli

Tlf: 66 71 26 57

Avdelingene

Telefon: 66 71 26 51