Uteområde

Nesbru bo - og omsorgssenter åpnet oktober 2017, og har 72 plasser for personer med behov for heldøgnstjenester, fordelt på 9 boenheter. Boenhetene har egen spisestue og stue,  og i hver boenhet bor det åtte beboere. Omsorgssenteret tilbyr tjenester til personer med demens og til personer med alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

Omsorgssenteret har egen kafé som er åpen på dagtid hverdager. Der kan du kjøpe baguetter, salater, brus, kaffe og kaker. Middagsmat leveres fra sentralkjøkkenet ved Solgården bo- og omsorgssenter.

Det finnes flere aktivitetsrom som blant annet har tilgjengelig schuffle-board, sykkel og spill. I tillegg finnes et flerbruksrom som benyttes til filmfremvisning. Ute er det fine turområde, en sansehage samt en rickshaw-sykkel, og det arrangeres flere konserter i løpet av året.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i Asker kommune og i regi av andre.

Avdelinger

Avdeling 1

Avdelingen ligger i underetasjen av bygg B og har egen inngang. Det er 16 plasser fordelt på to boenheter, og de er tilrettelagt for personer med alderspsykiatrisk og rusrelatert sykdom.

Telefon til avdelingen: 66 71 26 67
Mellomleder Anne Karine Lindaas, telefon: 66 71 26 50

Avdeling 2

Avdelingen ligger i 1. etasje i bygg B. Det er 32 plasser fordelt på fire boenheter og de er tilrettelagt for personer med demenssykdom. En av boenhetene er et tilbud for yngre personer med demens.

Telefon til avdelingen: 66 71 26 37
Mellomleder Vera Garstad, telefon: 66 71 26 30

Avdeling 3

Avdelingen ligger i 2. etasje i bygg A. Det er 24 plasser fordelt på tre boenheter og de er tilrettelagt for personer med demens.

Telefon til avdelingen: 66 71 26 57
Mellomleder Ivan Milojevic, telefon: 66 71 26 50

Kollektivtransport

Buss: nr 270 til fra Asker busstasjon til Gartnerveien. Se Ruter  for avganger.

Kontakt

Telefon

66 71 26 00

Besøksadresse

Gartnerveien 10
1394, Nesbru

Bilder fra bo- og omsorgssenteret

Uteområde Grønne tak Bad Rom