Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Bjørklundsveien 22B

  • Gårds- og bruksnummer: 39/97
  • Kommunens saksnummer: 16/454 
  • Plankonsulent: Pi Arkitekter AS
  • Forslagsstiller:  Vivir AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider  11.10.2018. 

Frist for innspill: 20.11.2018.

Varslingsbrev

Plankart

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.