På denne siden finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn / på høring. Dette innebærer at du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen.

Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner

Se egen side med oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som kommunen har varslet oppstart av, lagt ut på høring, eller vedtatt med en klagefrist.

Overordnede samfunnsplaner, temaplaner og strategier

Planene lenger nede på denne siden forsvinner når høringsfristens er utløpt. Dersom det ikke ligger noe lenger nede på denne siden, betyr det at det for tiden ikke er noen overordnede samfunnsplaner, temaplaner eller strategier på høring.

Utbyggingsavtale for Føyka-Elvely til offentlig ettersyn

Asker kommune, Aaberg Eiendom, Elvely AS og Lenken sameie har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for Føyka-Elvely. Avtalen gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplan for Føyka-Elvely vedtatt av kommunestyret 23.5.2017.