Asker kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Arealplaner - plankunngjøringer

Se egen side med oversikt over reguleringsplaner på høring.

Overordnede planer og strategier

For tiden er det ingen slike saker på høring.