Hagaløkka skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 50 50
E-post
Besøksadresse
Gamle Borgenvei 26
1383 Asker
Vis i kart
Hagaløkka skole

Hagaløkka skole er en barneskole med SFO. Vi ligger nær skog og mark, med gangavstand til Asker sentrum.

 

 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

SFO

SFO er et frivillig tilbud for alle elever på 1.-4.trinn. På Hagaløkka skole er SFO delt inn i baser etter årstrinn. Det er sambruk med skolen, sli...

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Birgitte Vedeler

Rektor
Tlf: 66 71 50 53

Trond Zweidorff

Avdelingsleder

Heidi Holter

Avdelingsleder

Pål Høgli

Avdelingsleder SFO

Elisabeth Holth Johannessen

Sekretær

SFO kontaktinformasjon

1. trinn: 66 76 50 77

2. trinn: 66 71 50 78

3. trinn 66 71 50 72

4. trinn: 66 71 50 79