Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Hagaløkka skole

Kontaktinfo

Telefon
66 71 50 50
E-post
Besøksadresse
Gamle Borgenvei 26
1383 Asker
Vis i kart
Hagaløkka skole

Hagaløkka skole er en barneskole med SFO. Vi ligger nær skog og mark, med gangavstand til Asker sentrum.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Dette jobber vi aktivt med på skolen:

Lese- og skriveopplæringen

Vi jobber systematisk med lese- og skriveopplæringen. Vi har utarbeidet vår egen metodikk, Språkverkstedet. Vi har fått henvendelser fra skoler over hele landet som ønsker å lære om dette.

Les mer og se video på NAFO sine sider.

Lese- og skriveveileder ved skolen

Skolen har egen lese- og skriveveileder. Veilederen har oversikt over elevenes lese- og skriveutvikling fra 1.-7.trinn, gjennom kartleggingsprøver, og oppfølging av enkeltelever og grupper. Veilederen tilbyr også veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte.

Skolen deltar i leseprosjektet "På sporet" i regi av Lesesenteret (UiS).

Teknologi og realfag

Hagaløkka skole ble høsten 2015 en pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing, og deltar i det nasjonale forskningsprosjektet 1+1 .

Dysleksi

Vi ble Asker og Bærums første dysleksivennlige skole i 2017.

Fokusskole – flerkulturell opplæring på Hagaløkka skole

Hagaløkka skole er en samarbeidsskole knyttet til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Slik jobber vi med flerkulturell opplæring:

Velkomstklasse (VKK)

Skolen drifter kommunens velkomstgruppe for 4.-7. trinn. Her får nyankomne elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge vanlig undervisning opplæring i velkomstklasser, uavhengig av hvor i Asker eleven er bosatt. Opplæringen varer i gjennomsnitt ett år.

Tospråklige lærere/særskilt norskopplæring

Skolen har administrativt og faglig ansvar for kommunens tospråklige lærere.

Læringsmiljø

Hagaløkka skole jobber systematisk med læringsmiljøet. Skolen har blant annet egen miljøterapeut, og bruker verktøyene PALS og Trivselslederprogrammet.

Pals – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Hagaløkka skole er Pals-skole med følgende overordnede felles regler for samvær og læring: Vis ansvar - Vis omsorg - Vis respekt.

Les mer om PALS-ordningen her.

Trivselsledere

Trivselslederprogrammet gjennomføres ved hjelp av utvalgte elever som samarbeider med skolens miljøterapeut. Målet er at elevene skal få varierte aktiviteter i friminuttet slik at de opplever trivsel og samhold.

Tilsyn

I pausene er alltid voksne fra elevenes eget trinn ute sammen med dem. Dette gjør pausene hyggelige og trygge både for barn og voksne. De voksne bruker også vest, slik at barna lett kan få øye på dem.

Fadderordningen

Førsteklassingene blir med i en fadderordning fra første skoledag. Dette er faddergrupper der femteklassinger tar de nye elevene med på tur, leser for dem, leker sammen, og finner på andre hyggelige aktiviteter. Kort sagt, fadderne har en del av ansvaret for at 6-åringene skal finne seg godt til rette på skolen.

Foreldremøter og utviklingssamtaler

Vi har to foreldremøter i året. Det er viktig at alle elevene er representert på disse møtene. Temaene her er både fag og miljø, og foreldrenes deltagelse er nødvendig for at samarbeidet mellom hjem og skole skal bli reelt. Kan man ikke møte, må man gi beskjed til læreren.

Vi har to utviklingssamtaler i året. Disse avtales på forhånd og det er viktig at avtalen holdes. På disse møtene får du anledning til å bli nærmere kjent med ditt eget barns skolehverdag, utvikling og skolearbeid. Her kan du også være med på å påvirke det som skjer i nærmere samarbeid med skolen. Første samtale som holdes om høsten, holdes uten eleven. I samtalen til våren er eleven med. Kan dere ikke møte, må dere gi beskjed til læreren i god tid.

Skolepriser og andre utmerkelser

Vi ble tildelt Benjaminprisen i 2010 for arbeidet vårt mot rasisme og diskriminering.

  • I juni 2017 ble Hagaløkka Asker kommunes første dysleksivennlige skole.
  • Vi ble nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2018 for å ha fremmet likeverd og inkludering på skolen.
  • Hagaløkka skole ble høsten 2015 pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing. 

SFO

SFO er et frivillig tilbud for alle elever på 1.-4.trinn. På Hagaløkka skole er SFO delt inn i baser etter årstrinn. Det er sambruk med skolen, slik at de samme rommene og garderobene brukes gjennom hele dagen.

Åpningstider

07.30-08.30 / 12.30/13.00-17.00

Hvor holder vi til?

• 1. klasse holder til på basen nærmest rundkjøringen: Tlf 66 71 50 77
• 2. og 3. klasse holder til i klasserommene til 2. trinn: Tlf 66 71 50 72
• 3. klasse holder til på lille Løkka: Tlf 66 71 50 79

Planleggingsdager

SFO har tre planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmmat en gang i uken, og kornblanding med Biola og melkeprodukter, brødskiver og knekkebrød de andre dagene. Menyen vil variere noe og stå på ukeplanen til elevene.

Våre mål

• Skape et godt miljø for barn og voksne
• Gi barna omsorg
• Hjelpe barna til å finne venner
• Ha et godt samarbeid med skolens personale - samarbeide om både barna og ulike aktiviteter
• Tilby ulike aktiviteter uten kostnad for foreldrene
• Godt foreldresamarbeid
• Tilby sunt og variert kosthold

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Birgitte Vedeler

Rektor
Tlf: 66 71 50 53

Trond Zweidorff

Undervisningsinspektør

Heidi Holter

Undervisningsinspektør

Pål Høgli

SFO-leder

Elisabeth Holth Johannessen

Sekretær

Inger Lise Sandersen

Sekretær

SFO

Førsteklasse holder til på basen nærmest rundkjøringen: Tlf 66 71 50 77
Andre- og tredjeklasse holder til i klasserommene til 2. trinn: Tlf 66 71 50 72
Tredjeklasse holder til på lille Løkka: Tlf 66 71 50 79