Sætre skole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 83 30
E-post
Besøksadresse
Søndre Sætrevei 1
3475 Sætre
Vis i kart
Sætre skole

Skolens visjon

Sætre skole vil utvikle et positivt og fruktbart læringsmiljø, der helhetstenkningen rundt det enkelte barn er i sentrum. Sætre skole vil jobbe for trivsel og trygghet for alle; barn, foresatte og ansatte.

På Sætre skole vil vi at alle skal oppleve at

  • jeg er noe bra
  • jeg kan noe bra
  • jeg betyr noe for andre
  • jeg har innflytelse

Nøkkelinformasjon

Fakta om skolen finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Kontaktpersoner på skolen

Hanne Lien Aaberg

Rektor
Mob: 90 96 05 37

Leni Østvik

Avdelingsleder ( 1. - 4. trinn)
Tlf: 32 27 83 51
Mob: 41 21 31 24

Norunn Åsbø

Avdelingsleder (5. - 7. trinn)
Tlf: 32 27 83 32
Mob: 95 74 52 92