Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.
Sætre skole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 83 30
E-post
Besøksadresse
Søndre Sætrevei 1
3475 Sætre
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Sætre skole

Beliggenhet

Sætre skole er en barneskole som ligger en kilometer fra Sætre sentrum og i naturskjønne omgivelser med Oslofjorden, skogen og marka tett på. Elever og ansatte benytter naturen aktivt i sitt læringsarbeid. Det er ca. 300 elever og 45 ansatte ved skolen.

Satsingsområder

Skolens prioriterte satsingsområde er «Å fremme et trygt og godt læringsmiljø» Av faglige satsingsområder er det innen matematikk og programmering vi har vårt fokus, og også lese- og skriveopplæringen. Skolen arbeider med innføring av den nye læreplanen, og vi jobber for å utvikle en enda mer elevaktiv undervisning.

Nøkkelinformasjon

Fakta om skolen finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Hanne Lien Aaberg

Rektor

Norunn Åsbø

Avdelingsleder (1. - 7. trinn)

Elin Gutte

Leder SFO

Basetelefon for 1. trinn

Basetelefon for 2. trinn

Basetelefon for 3. og 4. trinn