Råd og utvalg

Søkeresultat

Viser 8 treff på Klageutvalget

Navn:

Jon Gotfred Grette

Parti: Senterpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Klageutvalget
Navn:

May Gerd Sæther Løken

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Klageutvalget
Nestleder i utvalg i:
Askerbadet KF
Navn:

Kristin Bjelke

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Klageutvalget
Navn:

Anne-Britt Aspaas Wengen

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4792351280
Utvalgsmedlem i:
Eldrerådet
Utvalgsmedlem i:
Eldrerådet (2019-2023)
Varamedlem i utvalg i:
Klageutvalget
Navn:

Hildur Jorun Oliva Horn Øien

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Klageutvalget
}