Temaplan for inkludering og mangfold til høring

Komité for oppvekst vedtok 29.5.2018 i sak 17/14950 å sende utkast til temaplan for inkludering og mangfold på høring. Vi tar gjerne imot synspunkter og innspill. Frist for innsending av innspill er forlenget 25. august 2018.