Kommunen arbeider bredt og systematisk med bosetting av det antall flyktninger som politikerne har vedtatt å ta i mot.

I 2018 har Asker etter anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet vedtatt å bosette 55 flyktninger. Antallet inkluderer enslig mindreårige og familiegjenforente. 

Flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune og som ønsker å bosette seg i Asker kan ta kontakt med Avdeling for integrering og migrasjonshelse.