Asker kommune skal bosette mange flyktninger, og det er et stort behov for boliger. Har du en ledig utleiebolig? Ved å leie ut til en flyktning eller flyktningfamilie kan du bidra til å gi mennesker med en vanskelig bakgrunn muligheten til å starte et nytt og trygt liv.

Ta kontakt med oss dersom du kan tenke deg å leie ut til en flyktning eller flyktningfamilie.

Flyktningene som skal bosettes får tett oppfølging fra kommunen. De følger introduksjonsprogrammet for flyktninger i minimum to år, og mottar lønn gjennom dette programmet. Kommunen stiller garanti for et beløp tilsvarende seks måneders leie gjennom hele leieperioden.  

Hva slags boliger trenger flyktningene?

Kommunen ønsker å komme i kontakt med alle som har en bolig til leie, men vi er spesielt interesserte i:

  • Hybler/leiligheter med 1-2 soverom og egen inngang
  • Større leiligheter til bokollektiv/familier
  • Boliger med 4-5 soverom og 2 bad

Det spiller ingen rolle om boligen er møblert eller umøblert.

Boligen må ligge i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Ta kontakt med kommunen

Meld fra til oss dersom du har en ledig bolig og kan tenke deg å leie ut til flyktninger.

Vi vurderer henvendelsene og svarer så raskt som mulig.

Les mer om tildeling av kommunale boliger.