Fredag 31. januar var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Asker for å høre om Askers arbeid med integrering av flyktninger. Stoppestedene på turen var velkomstklassen på Bondi skole, Folkeuniversitetets introduksjonsprogram og samskapingsprosjektet Sisters in Business som skaper arbeidsplasser for kvinner.

- Kommunene har gjort en kjempejobb med å bosette flyktninger. Nå er jobben å sikre god integrering, sørge for gode norskkunnskaper og at flere kommer raskere i arbeid. Vi ser at det er forskjeller på kommunene, noen lykkes svært godt, noen lykkes ikke godt. Asker er blant topp ti, og det er bakgrunnen for at jeg tok turen hit. Integreringen må reformeres og da må vi lære av de beste, sa Jan Tore Sanner da han ankom Bondi skole.

Kaleb Muluken Gebreselasie og Rudra Patil i velkomstklassen på Bondi skole fikk besøk av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og Asker-politikerne Kari Sofie Bjørnsen og Cecilie Lindgren. 

Gode resultater etter introduksjonsprogrammet

I 2016 bosatte Asker kommune 172 flyktninger, inkludert familiegjenforening og enslige mindreårige flyktninger. Tilsvarende tall for 2017 var 105. Kommunen har god måloppnåelse både når det gjelder resultater fra de nasjonale norskprøvene og for hvor mange deltagere i introduksjonsprogrammet som har kommet ut i arbeid eller utdanning. I 2015 var 80 prosent i jobb eller utdanning ett år etter at de hadde fullført introduksjonsprogrammet. Samme året var det på landsbasis 58 prosent av flykningene som var i jobb eller utdanning ett år etter fullført introduksjonsprogram. 2016 var andelen i Asker 79 prosent, mot 61 prosent på landsbasis. 


Jan Tore Sanner i samtale med rektor ved Folkeuniversitetet i Asker, Wenche Almnes, og introduksjonsprogamdeltakerne Jamal Mustafa Alabdullah og Abbas Muhammad Alhaj.

Lang erfaring med integreringsarbeid

- Asker har lang tradisjon for å medvirke i den nasjonale flyktning- og innvandringspolitikken, gjennom å være vertskommune for asylmottak og ved å bosette voksne og enslige mindreårige flyktninger. Asker har et godt tjenestetilbud og høy kompetanse innen bosetting og integrering av flyktninger, og kan vise til gode resultater. Vi ser ikke på de gode resultatene som en sovepute, men som inspirasjon til ytterligere innsats. Dette arbeidet er kjempeviktig for at vi skal ha et best mulig samfunn for flest mulig i fremtiden, sa Kari Sofie Bjørnsen, gruppeleder Høyre, da hun som representant for kommunens politiske ledelse, ønsket statsråden velkommen.

Tett og tverrfaglig oppfølging

En flyktning som blir bosatt i Asker blir fulgt opp av egen kontaktperson hos avdeling for integrering og migrasjonshelse. Flyktningen får tett oppfølging i forbindelse med bosetting og etablering, helse og økonomi. Kommunen legger stor vekt på å gi foreldre kunnskap om foreldrerollen i Norge. Alle familier med barn får tilbud om familieveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP).

- Asker kommune har gode rutiner for tett samarbeid mellom ulike kommunale instanser og andre aktører, samt tidlig innsats og tett oppfølging av hver enkelt flyktning. I introduksjonsprogrammet er det et stort nettverk av praksisplasser. Flere av flyktningene har fått fast jobb etter praksisperioden. Dette er et resultat av individuell tilrettelegging basert på norsknivå og medbrakt kompetanse, og et tett samarbeid mellom næringslivet, kommunen, NAV og Folkeuniversitetet, sa Tone Bøckman, rådgiver for mangfold og integrering i Asker.


Sheanaz Sy Doan viser fram produkter fra sytjenesteprosjektet som skaper arbeidsplasser for innvandrerkvinner. I bakgrunnen står Britt Villa (nestleder styret i Sisters in Business), Farzaneh Aghalo (arbeidsleder i SiB) og Zeynep Gunyol Guler.