Asker er vertskommune for Dikemark asylmottak. Ved behov kan staten også opprette midlertidige mottak i Asker.

Dikemark asylmottak er et ordinært mottak med ca. 150 plasser. Dette mottaket driftes av Norsk Folkehjelp. Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige ble avviklet 1. april 2018

Vertskommunens ansvar

  • Asker kommune ansvar for å legge til rette for akutt helsehjelp så lenge flyktningene fortsatt er under registering.
  • Asylsøkere som er ferdig registrert og venter på svar på asylsøknad har rett til nødvendig helsehjelp, på linje med alle andre som oppholder seg i kommunen. 
  • Barn har rett på helse- og omsorgstjenester, inkludert helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
  • Gravide har rett på svangerskapsomsorg.
  • Etter tre måneder har barn rett på skole.
  • Barnevernstjenesten kan tilby akutte eller nødvendige tjenester til barn ved mottakene.

Lav smittefare

Det er generelt lav smittefare ved å være sammen med flyktninger og asylsøkere. Kommuneoverlegen følger helsesituasjonen ved mottakene.

Mer om smittevern på Folkehelseinstituttets nettsider.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Økningen i asylsøkere og flyktninger til landet har ført til større oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet. Asker kommune har løpende kontakt politiet, PST og brannvesenet for å forebygge, iverksette og følge opp tiltak i vår kommune. Kommunens beredskapsleder og rådgiver for lokale kriminalitetsforebyggende følger flyktningsituasjonen spesielt.