Asker er vertskommune for to statlige mottak; Dikemark asylmottak og Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige flyktninger. Ved behov kan staten også opprette midlertidige mottak i Asker.

Dikemark asylmottak er et ordinært mottak med ca. 150 plasser. Dette mottaket driftes av Norsk Folkehjelp.

Hvalstad transittmottak har ca. 140 plasser for enslige mindreårige flyktninger. Mottaket driftes av Hero.

Akuttinnkvarteringen som ble opprettet på Slottsberget, Vardåsen i november 2015 ble avviklet i januar 2016.

Vertskommunens ansvar

  • Asker kommune ansvar for å legge til rette for akutt helsehjelp så lenge flyktningene fortsatt er under registering.
  • Asylsøkere som er ferdig registrert og venter på svar på asylsøknad har rett til nødvendig helsehjelp, på linje med alle andre som oppholder seg i kommunen. 
  • Barn har rett på helse- og omsorgstjenester, inkludert helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
  • Gravide har rett på svangerskapsomsorg.
  • Etter tre måneder har barn rett på skole.
  • Barnevernstjenesten kan tilby akutte eller nødvendige tjenester til barn ved mottakene.

Lav smittefare

Det er generelt lav smittefare ved å være sammen med flyktninger og asylsøkere. Kommuneoverlegen følger helsesituasjonen ved mottakene.

Mer om smittevern på Folkehelseinstituttets nettsider.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Økningen i asylsøkere og flyktninger til landet har ført til større oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet. Asker kommune har løpende kontakt politiet, PST og brannvesenet for å forebygge, iverksette og følge opp tiltak i vår kommune. Kommunens beredskapsleder og rådgiver for lokale kriminalitetsforebyggende følger flyktningsituasjonen spesielt.