Konsekvenser for Asker i revidert nasjonalbudsjett

Etter at Kommuneproposisjonen for 2019 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt fram tidligere i dag, er det særlig øremerking av midler til høyere lærertetthet i grunnskolen som Asker ordfører fremhever som positivt.

Hjemmesykepleien har fått nye elbiler

I løpet av 2018 får hjemmesykepleien 39 nye elbiler. De første 17 ble overlevert i april. Dette er et viktig skritt på veien mot målet om at minst 90 prosent av kommunens småbiler skal være utslippsfrie innen 2020.

Vårfeiingen er i gang

Årets vårfeiing kommer litt seint i gang på grunn av den lange vinteren, så i år blir vi dessverre ikke helt ferdig til 17. mai.