Aktuelt

Velkommen til folkemøte

Vil du vite mer om ditt innbyggertorg? 22. januar arrangerer vi folkemøte i Heggedal, mens 28. januar er det Vollen som står for tur.

Nominert til pris

Asker kommune er nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Bosettings- og integreringspris for 2020.

Et år i kulturens tegn

I det Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til en ny kommune 1. januar, går også startskuddet for Kulturåret 2020.

Endringer i ny kommune

I forbindelse med at vi ble én kommune fra 1. januar 2020, vil du som innbygger oppleve endel endringer.

Nye Askers første budsjett vedtatt

Kommunestyret vedtok tirsdag 10. desember budsjettet for Asker kommune i 2020 og Handlingsprogram 2020 – 2023 som gir føringer og rammer for...