Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Aktuelt

Aksepterer gebyr fra Datatilsynet

Asker kommune aksepterer Datatilsynets overtredelsesgebyr på 1 million kroner i etterkant av personvernhendelsen i Asker kommunes postlister...

Strengere smitteverntiltak i Asker

Asker følger nasjonale regler og anbefalinger, og regjeringen innfører strenge, regionale smitteverntiltak i hele Viken fra 16. mars til 11. april.