Aktuell informasjon fra Asker kommune.

Ny rapport om digital læring i askerskolen

Elevene i askerskolen oppgir at de får mer variert undervisning og at skoledagen er mer lærerik med Chromebook, viser sluttrapporten for prosjektet "Digital læring i askerskolen".