Høringsinnspill

Her finner du innspill som kom i høringsperioden.

Beatrice Ingrid Hagström Høringssvar
Borgen vel Høringssvar
Camilla Gjoni Høringssvar
Cathrine og Håvard Larsen Rykkje Høringssvar
Charlotte og Andreas Brosø Høringssvar
Christian Falkenberg-Jensen Høringssvar
Christina Sørensen og Tom Henriksen Høringssvar
Elevrådet_SU_FAU Vollen ungdomsskole Høringssvar
Elin Marie Kielland Høringssvar
FAU Bondi skole Høringssvar
FAU Frydenlund barneskole Høringssvar
FAU Hagaløkka skole Høringssvar
FAU Heggedal Skole Høringssvar
FAU i Heggum Barnehage Høringssvar
FAU Jansløkka skole Høringssvar
FAU Landøya ungdomsskole Høringssvar
FAU Mellom-Nes skole Høringssvar
FAU Rønningen skole Høringssvar
FAU Slemmestad ungdomsskole Høringssvar
FAU Spikkestad barneskole Høringssvar
FAU Spikkestad Ungdomsskole  Høringssvar
FAU Sætre ungdomsskole Høringssvar
FAU Sætre skole Høringssvar
FAU Torstad skole Høringssvar
FAU ved Folkestad Skole Høringssvar
FAU_SU Vepsebolet barnehage Høringssvar
FAU_SU Vepsebolet barnehage_opprop Høringssvar
Foreldrerådet Drengsrud skole Høringssvar
Fredrik Morris Michaelsen Høringssvar
Geir Juterud Høringssvar
Geir Trygve Jensen og Line-Beathe Moe Høringssvar
Gullhella vel og Nordre Gullhella vel Høringssvar
Guro Hoel Høringssvar
Hagaløkka skole Høringssvar
Hilde Leirmo Høringssvar
Håvard Larsen Rykkje Høringssvar
JM NORGE AS

Høringssvar

Høringssvar

Jon Kolderup-Steen Høringssvar
Kaja Høgås Høringssvar
Kathrin Sabine Ellesat Høringssvar
Klokkarstua -Verket nærmiljøforum Høringssvar
Kristin og Vidar Bekkedal Høringssvar
Kristine Andresen Solum Høringssvar
Landaas Huseierforening Høringssvar
Lene Røe og Stian Rugsveen Engen Høringssvar
Line Bækken Høringssvar
Linn Kulberg Knutsen Høringssvar
Lotta Marie Støback Høringssvar
Madeline Elizabeth Brien Høringssvar
Paul Louis Jacques Chapon Høringssvar
Per Christian Sandved Høringssvar
Rosa Mae Dale Høringssvar
Sajjad Hameed Høringssvar
Simon Rye Høringssvar
Siri Anne Warvik Arentz Høringssvar
Stiftelsen Askeladden steinerbarnehage Høringssvar
Styret og SU Torp høymyr barnehage Høringssvar
SU Billingstad skole Høringssvar
SU Bitehagen barnehage sa Høringssvar
SU Borgensonen barnehager Høringssvar
SU Båstadmyra barnehage Høringssvar
SU Folkestad_Klokkarstua og Røyken barnehager Høringssvar
SU Frydenlund barneskole Høringssvar
SU Heggedalskogen, Vikingjordet og Kistefossdammen barnehager Høringssvar
SU Hval Gård barnehage Høringssvar
SU og Styret i L´Eikestua barnehage Høringssvar
SU Røyken barnehage Høringssvar
SU Solvang barnehager Høringssvar
SU Spikkestad barneskole Høringssvar
SU Sydskogen barnehage Høringssvar
SU ved Hagaløkka skole Høringssvar
SU_ FAU_Klokkarstua barnehage Høringssvar
Thomas Hadler Brady Høringssvar
Trygge Barnehager as _ Mellom-Nes FUS barnehage Høringssvar
Utdanningsforbundets klubb Mellom-Nes skole Høringssvar
Otto Poulsen Høringssvar
Alf Håvard Hokholt Høringssvar
Karina Kjellmo Høringssvar
Katharina Elisabeth Solem Høringssvar
Silje Horneland Høringssvar
Simen Sandelien Høringssvar
Tove Mette Vaaten Høringssvar