Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Priser og beregninger

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Fra 01.01.20 får du vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember. Se også oversikt over ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer

Slik beregnes beløpene for vann og avløp

Det nye gebyret inkluderer

  • et abonnementsgebyr eller fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. Har du ikke vannmåler, beregnes forbruket ditt ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på. Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 180 kubikkmeter vann, forklart ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter. 

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter.

Se Forskrift for Vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune.

Årlige gebyrer - Vann og avløp

Type gebyr Pris uten mva. Pris med mva.
Vann: Per kubikkmeter (m³) kr 10,80 kr 13,50
Vann: Abonnement/Fastledd  kr 1 078 kr 1 348
Avløp: Per kubikkmeter (m³) kr 17,04 kr 21,30
Avløp: Abonnement/Fastledd kr 1 220 kr 1 525
Manuell avlesning av vannmåler kr 2 000 kr 2 500

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter.

Slik får du hjelp til å bestille vannmåler.

Gebyrer (per tømming) - Septikanlegg

Tankvolum Pris uten mva. Pris med mva.
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 2 166 kr 2 708
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 3 282 kr 4 102
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 5 277,60 kr 6 597
>12 m³ kr 6 128 kr 7 660
Tillegg for behandling av volum over 12 m³ kr 625 per m³ kr 781 per m³

Eventuelt ekstraarbeid ved tømming koster kr 1 817 per time.

Ekstratømming av septikanlegg

  Pris uten mva. Pris med mva.
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 2 893,20 kr 3 616,50
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 4 008,40 kr 5 010,50
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 6 004,40 kr 7 505,50
>12 m³ kr 6 854,80 kr 8 568,50

Andre gebyrer

Type gebyr Pris uten mva. Pris med mva.
Utedo/tørrtoalett (per tømming) kr 3 860 kr 4 825
Oppmøte uten å få tømt (per gang) kr 681 kr 851
Tillegg for utrykning kr 1 118 kr 1 398
Tilsynsgebyr - kr 553
Gebyr beregnet etter medgått tid (per time) kr 886 kr 1 108
Gebyr for utslippstillatelser kr 6 590 kr 8 238

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler et nybygg til offentlig vann og avløp, eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2).

Les mer om tilknytningsgebyr.