Priser og beregninger

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Vann og avløp - årlige gebyrer

Gebyrtype Pris inkl. mva
Vann per kubikkmeter (kbm) kr 13,50
Fastledd vann kr 1 348
Avløp per kubikkmeter (kbm) kr 21,30
Fastledd avløp kr 1 525

Stipulert forbruk vann og avløp (har ikke vannmåler)

For de som fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket stipulert / beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter.

Eiendommer med septiktank

Årlig gebyr tømming av septiktank Pris inkl. mva
Tankvolum t.o.m. 3 kbm kr 2 708
Tankvolum f.o.m. 3 kbm t.o.m. 6 kbm kr 4 102
Tankvolum f.o.m. 6 kbm t.o.m. 12 kbm kr 6 597
Tankvolum f.o.m. 6 kbm t.o.m. 12 kbm kr 7 660
Tillegg for behandling av volum større enn 12 kbm kr 781 per kbm

Eventuelt ekstraarbeide ved tømming koster 1 817 kroner per time.

Andre gebyrer
Utedo/tørrtoalett pris per tømming kr 4 825
Oppmøte uten å få tømt per gang kr   851
Tillegg for utrykning  kr 1 398
Tilsynsgebyr  kr   553
Gebyr beregnet etter medgått tid, per time kr 1 108
Gebyr for utslippstillatelser kr 8 238

Kvartalsvis fakturering

Fakturaer sendes ut hvert kvartal med forfall i slutten av mars, juni, september og desember.

Nybygg eller tilbygg

Se egen side om tilknytningsgebyr.