Priser og beregninger

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Fra 01.01.20 får du vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis. Se gjerne oversikt over ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer

Slik beregnes beløpene for vann og avløp

Det nye gebyret inkluderer

  • et abonnementsgebyr/fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. Har du ikke vannmåler, beregnes forbruket ditt ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på. Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 180 kubikkmeter vann, forklart ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter. 

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter.

Se Forskrift for Vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune.

Årlige gebyrer - Vann og avløp (per 01.01.21)

Gebyrer og brukerbetalinger blir vedtatt av kommunestyret. Se oversikt over prisjusteringene fra 2020 til 2021 for vann- og avløpstjenestene.

Type gebyr Pris uten mva. Pris med mva.
Vann: Per kubikkmeter (m³) kr 12,64 kr 15,80
Vann: Abonnement/Fastledd  kr 1 078 kr 1 348
Avløp: Per kubikkmeter (m³) kr 17,92 kr 22,40
Avløp: Abonnement/Fastledd kr 1 220 kr 1 525
Administrasjonsgebyr for avlesning av mekanisk vannmåler kr 2 000 kr 2 500
Administrasjonsgebyr for abonnenter uten vannmåler kr 2 000 kr 2 500

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter.

Slik får du hjelp til å bestille vannmåler.

Gebyrer (per tømming) - Septikanlegg

Tankvolum Pris uten mva. Pris med mva.
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 2 600 kr 3 250
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 3 938,40 kr 4 923
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 6 333,60 kr 7 917
>12 m³ kr 7 353,60 kr 9 192
Tillegg for behandling av volum over 12 m³ kr 750,40 per m³ kr 938 per m³
Eventuelt ekstraarbeid ved tømming (per time) kr 1 744,80 kr 2 181

Ekstratømming av septikanlegg

Volum Pris uten mva. Pris med mva.
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 3 472,80 kr 4 341
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 4 811,20 kr 6 014
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 7 206,40 kr 9 008
>12 m³ kr 8 226,40 kr 10 283

Andre gebyrer

Type gebyr Pris uten mva. Pris med mva.
Utedo/tørrtoalett (per tømming) kr 4 632 kr 5 790
Oppmøte uten å få tømt (per gang) kr 817,60 kr 1 022
Tillegg for utrykning kr 2 000 kr 2 500
Tilsynsgebyr - kr 664
Gebyr beregnet etter medgått tid (per time) - kr 1 330
Gebyr for utslippstillatelser - kr 9 886


Har du spørsmål om septik, tømming eller tømmefrekvens? Se "Ofte stilte spørsmål om tømming av septiktank".

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler et nybygg til offentlig vann og avløp, eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2).

Les mer om tilknytningsgebyr.