Her finner du priser for stipulert forbruk, vannmåler og septiktank.

Dersom du ikke har installert vannmåler betaler du for vann og kloakk (vannavgift) ut fra et stipulert forbruk. Dette beregnes ut fra størrelsen på huset ditt.

Stipulert forbruk av vann og avløp 2019
Areal (m2) Beregnet forbruk (m3) Vann og avløp (inkl. mva) Vann (inkl. mva) Avløp (inkl. mva)
0-60 100 kr 4 768,00 kr 1 904,00 kr 2 864,00
61-200 250 kr 11 919,00 kr 4 759,00 kr 7 159,00
201-250  300 kr 14 303,00 kr 5 711,00 kr 8 591,00
251-300  350 kr 16 686,00 kr 6 663,00 kr 10 023,00
301-350  400 kr 19 070,00 kr 7 615,00 kr 11 455,00
351 < 500 kr 23 838,00 kr 9 519,00 kr 14 319,00
Vann og kloakk med vannmåler
Årlig gebyr Pris ekskl. mva Pris inkl. mva
Vann per m3 kr 15,23 kr 19,04
Avløp per m3 kr 22,91 kr 28,64
Vannmålerleie kr 224,80 kr 281,00

Husk at dryppende kraner koster penger! 

Eiendommer med septiktank
Årlig gebyr tømming av septiktank ekskl. mva inkl. mva
Grunnlag for beregning inntil 3 m3 kr 1611,20 kr 2014,00
Deretter pr m3 over 3 m3  kr 397,60 kr 497,00

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Asker.

Hvorfor har årsgebyr for vann og avløp økt?

Vann og avløp er selvkostfinansierende tjenester. Det betyr at innbyggere betaler for det tjenesten koster å produsere gjennom gebyrene. De siste årene har vi hatt en kostnadsøkning innenfor vann- og avløpstjenesten. Dette skyldes høye investeringer innenfor disse områdene for å sikre videre trygg og god vannkvalitet for innbygger i Asker også i fremtiden.

Fakturering

Du kan selv velge om du vil motta faktura for kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) hvert kvartal (februar, mai, august og november) eller hvert halvår (mars og september). Les mer om fakturering av kommunale avgifter.

Nybygg eller tilbygg

Se egen side om tilknytningsgebyr