Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Nærsnes Velforening skal ivareta medlemmenes fellesinteresser, blant annet ved tiltak for å bedre Nærsnesmiljøet, deltagelse i offentlig planlegging, og kan etter avtale fungere som administrativ støtte for private veilag på Nærsnes på «kjøp og salg basis».
Organisasjonsnummer
921901658
Postadresse
Postboks 33 3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
c/o Geir C. Walaas Skolefaret 10 3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Geir Carsten Walaas