Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Veilaget skal sørge for at felles vei er i forsvarlig og brukelig stand (vedlikehold, brøyting og utbedring)
Organisasjonsnummer
917947406
Forretningsadresse
c/o Jan Olav Barstad
Engelsrudstranda 55
1385 ASKER
Kontaktperson
Jan Olav Barstad