Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Jobbe for rent vann, ren luft, ren og sunn jord/natur. Vise til gode/kloke handlingsalternativer som er bærekraftige. Informere og engasjere medlemmene til å ta vare på naturen og miljøet. Gi barn kunnskap om naturen (naturfag) og gode naturopplevelser. Barna blir glad i naturen og da vil de ha et naturlig ønske om å ta vare på den.
Organisasjonsnummer
919208759
Postadresse
Postboks 62
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Bente Roestad
Bøveien 8A
1389 HEGGEDAL
E-post
bente.roestad@hotmail.com
Mobiltelefon
994 92 017