Asker kommunes viktigste styringsdokument for frivillighetspolitikken er en frivillighetsmelding. Allerede i 2007 utarbeidet Asker en frivillighetsmelding som en av de første kommunene i landet. I 2013 ble denne revidert og fikk tittelen: «Lett å være frivillig i Asker».

Frivillighetsmeldingen har gjennom 2017 blitt gjennomgått og evaluert. Evalueringen er foretatt av Frivillighetsutvalget på oppdrag av rådmannen. Full revisjon av frivillighetsmeldingen 2013-2017 er utsatt til 2019, med tema ”Frivillighetens kommunesammenslåing.”

Denne evalueringen inneholder derfor ikke forslag til nye tiltak og har fått tittelen statusrapport.