Skole og utdanning

Innganger

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Tilrettelagt opplæring

Spesialundervisning, spesialklasser, språklige minoriteter, barn og unge med spesielle behov, tverrfaglig samarbeidsmøte

Tall om barn og unge

Oppvekstprofil, ungdataundersøkelsen, elevundersøkelsen, videregående opplæring m.m.