Husk å søke tilskudd innen 1. mars

Flere av Asker kommunes tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. mars.

Barn som danser
Foto: Elin Eike Worren

Kultur- idretts- og frivillighetslivet kan søke på en rekke tilskuddsordninger i Asker kommune. Flere av disse har søknadsfrist nå 1. mars. Tilskuddene skal bidra til økt deltakelse, likeverd og mangfold.

Du må søke digitalt i tilskuddsportalen

Alle søknader sendes i vår nye digitale portal. Skal du søke om tilskudd på vegne av et lag eller forening, må daglig leder først registrere foreningen i tilskuddsportalen.

Søknadsfrist 28. februar:

 • Tilskudd til integreringsarbeid

Søknadsfrist 1. mars:

 • Hodetilskudd for barn og unge
 • Frivillighetspakken
 • Leietilskudd for barn og unge
 • Tilskudd til privateide lokaler og anlegg
 • Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr

Her finner du oversikt over alle tilskuddene du kan søke på, søknadsfrister, retningslinjer, søknadsskjema og kontaktinformasjon.

Veiledning før søknadsfristen

Ønsker du veiledning om hvilke tilskudd som finnes og hvordan du søker i den nye tilskuddsportalen på nett, kan du møte oss på:

 • Borgen innbyggertorg, onsdag 14. februar klokka 14.00-15.00
 • Asker innbyggertorg, torsdag 15. februar klokka 11.00-12.00
 • Heggedal innbyggertorg, torsdag 15. februar klokka 13.00-14.00
 • Tofte innbyggertorg, fredag16. februar klokka 11.00-12.00
 • Sætre innbyggertorg, fredag 16. februar klokka 13.00-14.00
 • Digitalt møte på Teams, 15. februar klokka 18.00-19.30
 •  

Du finner mer informasjon om møtene i kalenderen hvaskjeriasker

Informasjon om tilskuddsportalen