Husk å søke tilskudd innen 1. mars

Flere av Asker kommunes tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger har søknadsfrist 1. mars.

Barn som danser
Foto: Elin Eike Worren

Prinsippene for tilskuddsordningene er at de skal bidra til økt deltakelse, likeverdighet og mangfold.

Sommerferieaktiviteter som er åpne og inkluderende, har gratisplasser, og tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta, prioriteres i tråd med prinsippene.

Søk om tilskuddsordning:

Klikk her for søknadsskjema, retningslinjer og kontaktinformasjon for alle tilskuddene